"Material World", Ausstellungsansicht Schmidt Galerie, September/Oktober 2006.